Odgovorno s hrano

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 2017-2018

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI Veliki lov na rastline

 
Navodila za izvedbo projekta 

Projekt Veliki lov na rastline  je osredotočen na raziskovanje biotske raznovrstnosti s posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanimi vrstami. Namenjen je otrokom od 5 do 11 leta starosti. 

Cilji projekta: 
- Pomoč mladim, da se razvijejo v zagovornike ohranjanja in promocije lokalnih ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti.
- Razvoj gradiv, v skladu z načeli Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD), ki bi učiteljem omogočala spodbujanje izobraževalnih aktivnosti s področja biotske raznovrstnosti.
-Načela Kew/FEE - preprosta uporaba, spodbujanje kritičnega mišljenja in uporaba izkustvenih metod
- Pomoč pri izpolnjevanju cilje EU/ZN za izobraževanje o biotski raznovrstnosti.
- Razviti modul kot del FEE šolskih programov. 


 

1.KORAK
VPIS PODATKOV
PRIJAVNICA
rok 23.10.2017
Na pričetku leta se morajo sodelujoči v projektu vpisati v mednarodno bazo podatkov. Prosimo vas, da nam do 23.10.2017 posredujete izpolnjeno PRIJAVNICO.

2. KORAK 
PREGLED
ANKETA 5-6 let
ANKETA  6-7 let

rok 1.12.2017
NAVODILA ZA IZVEDBO ANKETE (vrtec)


OBRAZEC ZA VREDNOTENJE
5-6 let
6-7 let


KARTIRANJE OPAZOVANEGA OKOLJA

Anketa se izpolnjuje na začetku in na koncu šolskega leta. Pri zbiranju podatkov sodelujejo le otroci starostne skupine od 5 do 6 let. Navodila za izvedbo ankete. Poleg navodil in ankete vam je na voljo tudi obrazec za vrednotenje, s katerim si lahko pomagate. Rezultate prve ankete pošljite do 1.12.2017 na naslov: usenicnik.tina5@gmail.com
Primeri dobrih praks in navodila za zapisovanje in označevanje podatkov v zvezi z opazovanjem v izbranem življenjskem prostoru ali habitatu so vam na voljo na povezavi oz. Darwinovi opazovalci. Z otroki v okolici vrtca določite manjše območje, ki ga boste spremljali tekom leta (npr. del travnika, parka, igrišča...). V primeru, da ste izbrali del trate ob vrtcu, zaprosite hišnika, da vašega  opazovalnega območja ne kosi (opazovalno območje označite). Z otroki naredite načrt – karto opazovalnega območja in zabeležite prisotne vrste (živali npr.: pikapolonica, mravlja, metulj, deževnik, kos …, rastline npr.: trpotec, regrat, marjetica …). Otroci naj na narejeni karti opazovalnega območja označijo opažene živali in rastline - le te lahko narišejo ali nalepijo fotografije. Fotografije kart (oz. drugih izdelkov, ki so nastali v prvem delu vašega raziskovanja) pošljite do 1.12.2017 na naslov: usenicnik.tina5@gmail.com .

3. KORAK
UKREP
Priporočamo izvajanje poljubnih aktivnosti za spoznavanje živalskih vrst v okolici vašega vrtca (npr. izdelava lojnih pogač, ptičjih hišk, postavitev hotela za žuželke in opazovanje vrst skozi vse leto). Spoznavanje rastlinskih vrst - kalitev semen.
Z otrokii poskusite povečati število vrst in število osebkov v vašem opazovalnem območju (npr. na opazovano območje postavite kamen, les, ptičjo hiško...)
4.KORAK
 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE
- Se je na vaše opazovalno območje naselila nova žival?
- Je na vašem opazovalnem območju zrasla kakšna nova rastlina?
- Se je število opazovalnih živali povečalo ali zmanjšalo?
- Se je število opazovalnih rastlin povečalo ali zmanjšalo?
Spremembe označite na vašem popisnem listu - karti.
5.KORAK
         POROČANJE         

Do 31.5.2018 pošljite jedrnato poročilo, ki bo vsebovalo tudi rezultate druge ankete. Zaradi objav vas prosimo, da fotografije posredujte v jpg formatu.

Na slovenski spletni strani projekta  vam bodo na voljo primeri dobrih praks šolskega leta 2016/2017.

Vabimo vas, da aktivnosti vaših mladih raziskovalcev delite z nami preko celotnega šolskega leta. V kolikor želite objaviti prispevek na Exposure, posredujte kratek opis dejavnosti s priloženimi fotografijami in jih pošljite na e-naslov: usenicnik.tina5@gmail.com. Vaši prispevki, objavljeni na Exposure spletni strani, so na voljo in v pomoč vsem sodelujočim in sponzorju projekta Toyota Motor Europe.


GRADIVA: RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI - Veliki lov na rastline
-
Kratek pregled Velikega lova na rastline (The Great Plant Hunt at a Gla) 
- Veliki lov na rastline (Priročnik za učitelje)
- Darwinovi opazovalci (starost 5-6 let)
- Darwinovi raziskovalci (starost 6-7 let) 
-
Darwinovi misleci (starost od 7-8 let)
-
Darwinovi zbiralci (starost od 8-9 let)
-
Darwinovi preiskovalci (starost od 9-10 let)
Kartice (skupine od 5-6 let)
-
Kartice (skupine od 6-7 let)-1
- Kartice 
(skupine od 6-7 let)-2
- Kartice (skupine od 7-8 let)

 

Projekt je podprt s strani:
 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL